Öka effekten av kompetensutveckling!

Varje år investerar skolorganisationer miljonbelopp på olika kompetensutvecklingsinsatser i Sverige. Trots detta saknas många gånger en adekvat uppföljning som visar vilka effekter insatserna ger. Eller med andra ord: – Har det inneburit någon verklig skillnad för barnen eller eleverna?

I denna workshop kommer vi introducera dig till ett nytt sätt att arbeta vetenskapligt med era kompetensutvecklingsinsatser. Vår expert Christer Westlund kommer gå igenom vilka strukturella förutsättningar som behöver finnas på plats för att få långsiktiga effekter, liksom hur man arbetar praktiskt med LoopMe för att öka stödet, fördjupa dialogen och öka transparensen i processerna.

Mer information om workshopen:

Datum: 18 maj, kl. 13.00 – 15.00
Upplägg: Arrangeras digitalt
Målgrupp: Utvecklingsledare, kvalitetsansvariga, förstelärare och rektorer i förskola och skola
Pris: Helt kostnadsfritt!

Vi kommer att fokusera på följande frågeställningar:

  • Hur kan vi öka värdet av kompetensutvecklingsinsatserna?
  • Hur får vi alla medarbetare involverade i kompetensutvecklingen?
  • Hur kan vi göra korrigeringar under tiden?
  • Hur höjer vi kvaliteten i kompetensutvecklingen med ett ännu ”vassare” vetenskapligt arbetssätt?
  • Hur vet vi vilka effekter kompetensutvecklingen ger på våra barn och elever?
    I realtid och inte om två år?

Detta är en specialdesignad workshop som är anpassad till förskolans och skolans vardag.

 

Anmälan till Workshop: Öka effekten av kompetensutveckling, den 18 maj 2022 kl. 13.00 - 15.00
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn