Sveriges mest omtyckta IT-stöd för yrkesutbildning

LoopMe är en molntjänst som underlättar trepartssamarbeten lärare-elev-handledare emellan.

En forskningsbaserad lösning skräddarsydd för ökad kvalitet inom yrkesutbildning.

Mer än 40 000 användare i 30 länder.

LOOPME FÖR YRKESUTBILDNING

Hur hantera handlingsbaserad utbildning?

Handlingsbaserad utbildning är ett samlingsbegrepp för sådan utbildning där elever och studenter lär sig genom att göra saker i praktiken. Sådant lärande involverar ofta miljöer utanför skolan eller högskolan, exempelvis arbetsplatser och offentliga platser. Vanliga arbetsformer är problem- och projektbaserat lärande, praktik, PRAO, arbetsplatsförlagt lärande, yrkesutbildning, lärlingsutbildning, entreprenörsutbildning och progressiv pedagogik.

I en lärmiljö som inkluderar omvärlden är det är ofta svårt för lärare att få struktur och tydlighet i aktiviteter samt i förväntningar de har på sina elever eller studenter. Det är också ofta svårt för lärare att bedöma vilket lärande som skett, särskilt om lärprocessen delvis är förlagd utanför den egna byggnaden och involverar externa parter som handledare, kunder, partners och andra yrkesverksamma. Om du känner igen dig i dessa utmaningar så är LoopMe förmodligen något för dig.

Tre fördelar med LoopMe för yrkeslärare

Genom att använda LoopMe i yrkesutbildning så uppnår du som lärare fördelar inom främst tre olika områden – tydlighet, kommunikation och dokumentation.

Tydlighet

Tydligheten ökar med LoopMe när alla inblandade får en överblick över både förväntningar och faktiskt utfall. Elever och studenter ser exakt vad du förväntar dig av dem.

Kommunikation

Kommunikation är det få lärare som vill ha ännu mer av i dagens teknikstressade samhälle. Här ger LoopMe i stället dig som lärare en unik möjlighet att fokusera kommunikationen med dina elever och studenter på just det som du tycker är allra viktigast.

Dokumentation

Dokumentation är en nödvändig men ofta administrativ del av läraryrket. Med LoopMe flyttas en del av ansvaret för att dokumentera lärandet till eleven eller studenten. Detta sparar tid för dig som lärare.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER TILL OSS

Användarna gillar tidsbesparingen och att det är lättanvänt

LoopMe används av tusentals nöjda lärare, elever och studenter runt om i Sverige och utomlands. Lärarna lyfter ofta fram att lärprocessen förtydligas för alla inblandade och att man sparar tid i vardagen. Elevers och studenters reflektioner ger läraren en ökad trygghet genom bättre överblick och kontroll, och synliggör den utveckling som sker vid praktiska moment. Många lärare uppskattar också att kunna ha förtroliga dialoger med sina elever och studenter, särskilt vid trepartssamtal.

Bättre elev/student-dialog

Elever och studenter som använder LoopMe ser det som ett naturligt sätt att kommunicera med sina lärare. De uppskattar enkelheten och snabbheten, och gillar särskilt att man snabbt kan förmedla en känsla genom känsloikoner och taggar som finns att välja på i LoopMe.

Relevant och med fokus på lärande

Uppdragen elever och studenter får har upplevts som relevanta, och det har resulterat i ett större fokus på lärande genom reflektion.

TYDLIGHET

LoopMe tydliggör praktiska moment och önskade resultat

Med LoopMe kan den praktiska lärresan för varje elev eller student enkelt styras och följas i detalj. Du anger ett antal handlingsorienterade uppdrag som alla i klassen ska genomföra. Detta tydliggör målsättningar och förväntningar samt efterfrågar handling och reflektion. I LoopMe finns ett stort antal fördefinierade uppdrag att välja mellan, och du kan även skapa helt egna uppdrag att dela ut till klassen. Sedan kan du enkelt via flödet och översiktsmatriser följa hela klassens utveckling i realtid.

På webben, läsplattan eller i mobilen får eleverna eller studenterna en smidig överblick över sina tilldelade och utförda uppdrag. När ett uppdrag är utfört så skickar de snabbt och enkelt en rapport om detta till dig som lärare. Varje rapport innehåller en personlig reflektion, ett känsloläge samt en kategorisering med hjälp av olika taggar som indikerar olika aspekter av lärande och måluppfyllelse.

"Om jag vrider tillbaka klockan och tänker på vad vi hade innan LoopMe, kan jag nu inte tänka mig att gå tillbaka till det. Vi har kommit så långt på så kort tid."

— Philip Clegg, Chef för Enterprise team, Huddersfield University

KOMMUNIKATION

LoopMe ger mer relevant kommunikation på lärares villkor

I LoopMe är det du lärare som styr när, var och hur kommunikationen sker. Vissa lärare föredrar att föra en djup och unikt förtrolig dialog på daglig basis i LoopMe med elever och studenter. Andra väljer att ge samlad feedback vid schemalagda tillfällen någon gång i veckan eller mer sällan. Genom snillrikt formulerade uppdrag som flätar samman handlingar med styrd reflektion så leds det digitala samtalet in på just de frågor som du tycker är viktigast för att nå ett fördjupat lärande.

Eftersom varje reflektion skrivs direkt efter att en efterfrågad handling utförts, så blir rapportflödet som du följer på webben eller i din app extra relevant. Du kan enkelt och snabbt ge feedback, utmana och föra dialog via en kommentarstråd på varje rapport. När ett uppdrag bedöms vara klart godkänner du detta direkt i flödet, och LoopMe håller sedan reda på vilka i klassen som är klara med vilka uppdrag.

"Vi som kollegor får en gemensam utgångspunkt i pedagogiska diskussioner. Hur tänker man på uppdragsorienterade sätt? Detta förenklar tvärvetenskaplig undervisning."

— Mattias Mella, yrkeslärare på Örnsköldsviks Gymnasieskola

DOKUMENTATION

LoopMe förenklar dokumentationen och underlättar analys

Pedagogisk dokumentation syftar ofta till att synliggöra dina elevers och studenters lärande, samt till att ge dig underlag och idéer till utveckling av din undervisning och av organisationen i stort. Med LoopMe kan en hel del av denna dokumentation flyttas över till dina elever och studenter. Obligatoriska reflektioner kring väl genomtänkta frågeställningar säkerställer att viktiga insikter skrivs ner av eleverna eller studenterna själva.

Eftersom känsloläge och passande kategoritaggar alltid måste anges i varje rapport så får du snabbt en överblick i LoopMe. Du kan enkelt fånga stämningar i klassen genom att titta på känsloikoner och taggar, och den fördjupade analysen underlättas av statistik baserad på dessa skattningar. Trender kan också analyseras både i realtid och i efterhand. Effekter av olika pedagogiska upplägg blir då tydligt mätbara och jämförbara.

"Detta är ett system som sparar tid för oss. LoopMe synliggör för lärare, elever och handledare vad som händer i arbetsplatsbaserat lärande. Och allt är dokumenterat. Förenklad dokumentation är hittills det bästa resultatet."

— Sofie Holm, skolutvecklare på AcadeMedia Praktiska Gymnasier