Introducing Loopme

Social media för socialt lärande

LoopMe är en molntjänst som används på webben, surfplattan eller telefonen. Vi kallar våra anävndare för "ledare" och "loopare". Ledare använder LoopMe via webben för att leda och följa grupper med 10-50 loopare eller fler. Loopare genomför upplevelse-baserade uppdrag de har fått av sin ledare, och reflekterar därefter kring effekter i sitt lärande, insikter och personliga utveckling. Loopare använder avänder antingen webben eller appen i surfplattan/telefonen. LoopMe används inom utbildning och arbetsliv av lärare, elever/studenter och medarbetare. Ledare är ofta lärare eller chefer. Loopre är ofta elever/studenter eller medarbetare..

Fördelar i korthet med LoopMe

Spara tid i vardagen

Tid sparas när kommunikation mellan olika roller struktureras via LoopMe. Samarbetet blir mer relevant, konkret och samordnat.

Reflektera mer på djupet

Reflektion med återkoppling fördjupar lärande utveckling och främjar insikter. LoopMe säkerställer att tid läggs på förtrolig dialog.

Stärk verksamhetens kvalitet

Synlighet i utvecklingsarbetet och fokus på ständigt lärande leder på sikt till högre kvalitet i verksamheten. Mer görs av det som fungerar.

Stärk utvecklingsledarskapet

LoopMe underlättar ledning av personlig och organisatorisk utveckling. Tidseffektiv direktkontakt ger ledare inblick och förståelse.

Synliggör utveckling & lärande

LoopMe synliggör den utveckling och det lärande som sker i vardagen. Ledare kan lättare se effekter och ge stöd på ett tidseffektivt sätt.

Få mer ordning och reda

LoopMe är ett vetenskapligt verktyg. Det innebär att struktur, systematik och analysförmåga byggs in i verksamheten.

Unika funktioner i LoopMe

Upplev vetenskaplig social media

Läs mer

Vi tar support på allvar.

I LoopMe har ni direkt tillgång till en omfattande support. Mycket av det stöd du behöver finns tillgängligt 24/7 genom instruktiva filmer, enkla handledningsmanualer och mer omfattande fördjupningar av olika aspekter av LoopMe. Regelbundet anordnas online baserade utbildningar där ni kan lära allt ni behöver för att komma igång.

Skulle det uppstå ett unikt behov för just ert sätt att använda systemet finns vårt supportteam redo att hjälpa till.

Gå till SupportcentretGå till våra kurser och workshops

Vi hjälper dig igång.

För att underlätta på din resa så har vi förberett ett antal artiklar som hjälper dig att komma igång.

De flesta av dina frågor finner snabbt sina svar.

Kom igång

250000+


reflektioner inskickade

20000+


aktiva användare

300+


innehållspaket

12


språk i LoopMe

20000+


aktiva användare

20000+


active users lite längre text

“LoopMe för mig innebär att jag får ta del av elevers reflektioner, funderingar och frågor samtidigt som jag kan återkoppla i lugn och ro till dem, tysta elever som vanligtvis inte gör sin röst hörd hittar ett forum som hjälper dem.”

– Annika Carlsson, lärare på Björlandagården, F-6 skola i Göteborg

“Genom LoopMe håller jag igång samtalet med studenterna mellan träffarna. Till synes enkla uppdrag kan skapa mycket engagemang och studenterna upptäcker att de kan skapa nytta på helt nya sätt som en del av att bara vara lite mer aktiv i sin vardag. Och genom veckologgar håller de fokus på lärandet istället för att bli prestationsstyrda.”

– Mats Westerberg, professor Luleå Tekniska Universitet

“Med LoopMe får vi en direkt insyn i deltagarnas lärprocesser på ett sätt som vi aldrig kunnat förut. Vi ser vad som händer, och vad som inte händer.”

– Malin Heimer, förändringsledare Sundsvalls Kommun