Paketlösning - Den vetenskapande skolan / förskolan

Tänk dig läraren som en av de främsta producenterna av utbildningsforskning. Det är en tilltalande tanke. Men forskning är svårt, och de metoder som hittills funnits att tillgå är besvärliga att tillämpa. För att överbrygga utmaningar med lärares egna vetenskapande har forskare på Chalmers tagit fram en konkret metod – värdeskapande vetenskapande. Forskningen har skett i nära samarbete med LoopMe-teamet. Läs mer om forskningen här och om effekterna här. En ny bok beskriver också metoden i detalj, se här.

För att göra det enklare att komma igång med värdeskapande vetenskapande har vi komponerat paketlösningen ”Den vetenskapande skolan / förskolan”. I paketet ingår allt ni behöver för att komma igång med lärares vetenskapliga lärande på en hel skola eller förskola.  Paketet har tre olika delar – (1) vetenskaplig metodik för lärare, (2) IT-stödet LoopMe för hela skolan / förskolan samt (3) stöd vid uppstarten i form av handledning, ledningsstöd, analysstöd och handböcker att dela ut till all personal.

Läs mer om de tre delarna nedan. Paketpriser finner ni längst ner på denna sida.

Del 1: Vetenskaplig metodik för lärare

Fem lärledare på skolan / förskolan får var sitt exemplar av boken "Den vetenskapande läraren". Lärledare kan vara förstelärare, specialpedagog arbetslagsledare eller annan person som driver utveckling på skolan / förskolan. Boken beskriver praktiskt hur lärare kan arbeta vetenskapligt med skolutveckling.

Bokcirkel varannan månad

Skolan / förskolan får allt material som krävs för att anordna en intern bokcirkel som träffas sex gånger. Deltagare kan vara skolledning ihop med förstelärare och eventuellt fler intresserade. På träffarna diskuteras olika aspekter av lärares vetenskapande. Frågor lyfts, utmaningar diskuteras och lärare får berätta hur de arbetar vetenskapligt.

En handbok för forskande lärare i skola och förskola.
LoopMe används på webben, surfplattan eller mobilen.

Del 2: IT-stödet LoopMe till all personal

Licenser till all personal

Oavsett antal medarbetare så ingår licens för alla. Även eleverna får givetvis vara med och använda LoopMe om det passar in.

På LoopMe-webben finns en supportsida med omfattande stödmaterial i form av filmer, hjälptexter och andra hjälpfunktioner.

I LoopMe-biblioteket finns mängder av innehållspaket att utgå från när lärledare designar utvecklingsinsatser.

Om ni mot förmodan får problem med LoopMe hjälper vi er gärna. All personal har tillgång till vår engagerade mailsupport.

Del 3: Stöd och handledning i uppstarten

Fem timmar handledning

Diskutera ditt skolutvecklingsprojekt med våra experter i upp till fem entimmesmöten. Vi hjälper dig hamna rätt från start. Timmarna kan nyttjas av skolledare, lärledare eller annan personal.

En kortfattad handbok på 20 sidor ger lärare en grund att stå på i arbetet. All personal får var sitt exemplar av "Lärares vetenskapliga lärande med IT-stöd - vad, varför, hur?"

Tillitsbaserat ledarskap passar särskilt bra ihop med lärares vetenskapande och LoopMe. Därför ingår boken "Tillitsbaserat ledarskap i skolan" av vår medgrundare Christer Westlund.

Analysstöd för en Excel-fil

Skicka din Excel-fil med LoopMe-reflektioner till oss så gör vi en snabb-analys med övergripande teman, spindeldiagram och Pivot-diagram. En analys ingår.

Vi hjälper dig komma igång på din skola.

Paketpriser för "Den vetenskapande skolan / förskolan"

Det är viktigt att kunna överblicka den totala kostnaden för skolutveckling. Därför har vi satt ihop paketpriser för allt du behöver från oss under första 6-12 månaderna. Allt ingår!

LITEN SKOLA/FÖRSKOLA

(färre än 20 medarbetare)

9.900 kr

Allt detta ingår: Licenser till all personal i ett års tid. Handbok till varje medarbetare. Fem böcker "Den vetenskapande läraren" + bokcirkel. En ledarskapsbok "Tillitsbaserat ledarskap i skolan". Fem timmar handledning kring er skola. Analyshjälp med en datafil från er.

Detta paket går även att köpa med licenser som gäller i ett halvår. Då kostar det 7.900 kr.

Anmäl intresse

MEDELSTOR SKOLA/FÖRSKOLA

(20-34 medarbetare)

14.900 kr

Allt detta ingår: Licenser till all personal i ett års tid. Handbok till varje medarbetare. Fem böcker "Den vetenskapande läraren" + bokcirkel. En ledarskapsbok "Tillitsbaserat ledarskap i skolan". Fem timmar handledning kring er skola. Analyshjälp med en datafil från er.

Detta paket går även att köpa med licenser som gäller i ett halvår. Då kostar det 10.900 kr.

Anmäl intresse

STOR SKOLA/FÖRSKOLA

(35 eller fler medarbetare)

19.900 kr

Allt detta ingår: Licenser till all personal i ett års tid. Handbok till varje medarbetare. Fem böcker "Den vetenskapande läraren" + bokcirkel. En ledarskapsbok "Tillitsbaserat ledarskap i skolan". Fem timmar handledning kring er skola / förskola. Analyshjälp med en datafil från er.

Detta paket går även att köpa med licenser som gäller i ett halvår. Då kostar det 14.900 kr.

Anmäl intresse

Villkor för våra paketpriser

Bokcirkel anordnas självständigt av egna skolan eller förskolan. För ett GDPR-avtal finns mallar att tillgå. Om kunden vill ha annan version av GDPR-avtal debiteras tiden det tar att utforma och diskutera ett sådant avtal. Betalning sker i förskott. Faktura skickas vid orderbekräftelse. All handledning sker digitalt via webbmöten. Besök på plats går att välja till, och debiteras då per timme för förberedelser, restid och arbetstid på plats. Paketpriser gäller endast nya kunder, och går inte att nyttja mer än en gång. Licenstiden räknas från den dag då ansvariga registrerar sig i LoopMe. Efter att licenstiden löpt ut gäller ordinarie priser enligt vår hemsida, alternativt, enligt vår volymprislista i förekommande fall. Vi skickar gärna offert på volympris.