Närvarohantering vid APL - för yrkeslärare

Att hantera närvaro via LoopMe har plötsligt blivit både enklare och säkrare. Närvaromodulen i LoopMe kan adderas som extra tillägg på skolans konto.
I kursen går vi igenom de funktioner i LoopMe som enbart finns i denna tilläggsmodul.

Obs! Kursen förutsätter att du redan är insatt i LoopMe-systemets övriga funktioner. 

Pris: Gratis
Längd: 90 minuter
Språk: Svenska

Vi erbjuder denna kurs följande datum:

 • Tisdag den 31 maj 2022, kl. 15.00 - 16.30
 • Onsdag den 10 augusti 2022, kl. 15.00 - 16.30
 • Tisdag den 30 augusti 2022, kl. 13.00 - 14.30
 • Måndag den 12 september 2022, kl. 13.00 - 14.30
 • Måndag den 26 september 2022, kl. 13.00 - 14.30

 

 

Anmälan till interaktiv kurs: Närvarohantering vid APL-praktik
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn

Grunderna i LoopMe - för yrkeslärare

Nu kan du som är yrkeslärare gå en interaktiv onlinekurs tillsammans med oss. Du kommer få tips och inspiration för hur du kan använda LoopMe framgångsrikt tillsammans med dina elever och deras handledare.

Pris: Gratis
Längd: 90 minuter
Språk: Svenska

Vi erbjuder denna kurs följande datum:

 • Onsdag den 1 juni 2022, kl. 13.00 - 14.30
 • Onsdag den 10 augusti 2022, kl. 13.00 - 14.30
 • Onsdag den 31 augusti 2022, kl. 13.00 - 14.30
 • Måndag den 12 september 2022, kl. 15.00 - 16.30
 • Måndag den 26 september 2022, kl. 15.00 - 16.30

  

Anmälan till interaktiv kurs: Grunderna i LoopMe – för yrkeslärare
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn

Den vetenskapande socialarbetaren

Nytt utvecklingsprogram: Den vetenskapande socialarbetaren
Vill ni följa med på en spännande resa där vi utforskar vilka kvalitetseffekter det ger när ett nytt digitalt vetenskapligt arbetssätt integreras med socialarbetares vardag på riktigt?

Vi har plats för 5 huvudmän att delta i vårt nya utvecklingsprogram ”Den vetenskapande socialarbetaren”.

Välkommen på digitalt informationsmöte den 30 augusti kl. 15.30 – 16.30!

 

VARFÖR BEHÖVS DETTA UTVECKLINGSPROGRAM?

När brukarnas behov sätts i centrum ökar kraven på att kunskapsbaserade insatser sker över enhets- och professionsgränser. Detta är en stor utmaning för socialtjänstens verksamheter som har många olika brukare, mycket personal och verksamheter som präglas av en relativt hög personalomsättning. Socialstyrelsen signalerar att man vill se ett ökat fokus på evidens i utvecklingsarbetet och allt fler chefer och utvecklingsledare ställer sig frågan:  Hur vet vi att en kompetensutvecklingsinsats på riktigt gör skillnad för brukarna? Med detta som utgångspunkt bjuder vi på Me Analytics in till ett utvecklingsprogram i syfte att vetenskaplig grund öka kvalitén i socialtjänsten.

 

 

HUR

Vår tioåriga metodforskningsresa tillsammans med Chalmers har lett fram till en ny vetenskaplig metod som bygger på klinisk aktionsforskning. Personal som jobbar praktiskt med brukare designar själva aktioner, eller ”uppdrag”, som sedan många kollegor prövar och därefter reflekterar över i skrift via ett IT-stöd. Efteråt analyserar alla tillsammans de skriftliga reflektionerna i anonym form. Metoden har visat sig fungera väl i skolan med lärare, och beskrivs i en ny bok ”Den vetenskapande läraren”. Metoden har även prövats i socialtjänsten i liten skala 2020/21 i Timrå i samarbete med Mittuniversitetet. Nu vill vi bygga vidare på Timrås initiala positiva erfarenheter och ge möjlighet till ytterligare fyra socialförvaltningar att delta.

I programmet tänker vi oss att främst fokusera på följande frågor:

 • Vad ger det att använda ett IT-stöd vid kompetensutvecklingsinsatser så att effekter på brukare kan följas tidigt och på ett vetenskapligt sätt?
 • Vilka effekter kan urskiljas i det kollegiala lärandet när gemensamma val grundas i samtliga medarbetares erfarenheter, tankar och känslor kring utvecklingen?
 • Hur kan tilliten stärkas så att angelägna frågor vågar diskuteras i alla led så ledningen får en mer ”sann” helhetsbild?
 • Hur kan ett IT-stöd bidra till att etablera en kultur kring feedback och reflektion?
 • Hur införs ett digitalt vetenskapligt arbetssätt i en hel organisation?

 

FÖRVÄNTADE EFFEKTER

Deltagande huvudmän kommer få djup insikt i hur man på riktigt uppnår vetenskaplig socialtjänst genom skräddarsytt vetenskapligt IT‐stöd. Deltagare får också möjlighet att uppnå de positiva effekter vi sett i skolan och i liten skala i socialtjänsten. Vi förväntar oss att deltagare når väsentligt längre i sitt arbete med en socialtjänst på vetenskaplig grund, systematiskt kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling, socialarbetares kompetensutveckling och kollegiala lärande.

 

INNEHÅLL

Detta utvecklingsprogram är ettårigt med planerad start sommaren 2022 eller så snart programmet är fullt, dock med möjlighet att förlänga arbetet efter programmets slut. Sådan förlängning anpassas utifrån behov. Varje deltagande huvudman deltar med cirka 50–80 medarbetare under året, med start senast hösten 2022.

Varje deltagande huvudman arbetar fram just sitt relevanta innehåll och fokus på olika utvecklingsinsatser i just deras verksamhet. Innehåll kan bygga på litteratur på området, idéer från enskilda socialarbetare, förslag från forskare på området eller annan typ av innehåll. De fem parterna kan därmed arbeta med fem helt olika fokus. Allt innehåll samlas i LoopMe-biblioteket och görs tillgängligt för alla deltagare, samt även för andra socialtjänster runt om i Sverige.

Erfarenheter utbyts varannan månad via digitala möten där 1–3 nyckelpersoner deltar från varje part. Data samlas också in från samtliga relevanta deltagare kring utmaningar, framgångsfaktorer, vilka effekter som uppstår och varför. Varje deltagande part får fem böcker av ”Den vetenskapande läraren”, som är den metodbok som programmet bygger på.

Varje part får fem platser i en bokcirkel med fyra digitala träffar där bokens innehåll diskuteras och kontextanpassas till socialtjänst, under ledning av författaren Martin Lackéus. Varje part får 10 timmar handledning av experter på Me Analytics kring metodens användning i praktiken. Vid denna handledning påbörjas skapande av det innehåll som används med deltagande medarbetare.

 

PROGRAMBLAD

Klicka här för att ladda ner vårt programblad för "Utvecklingsprogram: Den vetenskapande socialarbetaren" i pdf-format. 

 

VÄLKOMMEN PÅ INFORMATIONSMÖTE

Den 30 augusti kl. 15.30 – 16.30 arrangerar vi ett digitalt informationsmöte för huvudmän som är intresserade av att delta i satsningen. Att delta på informationsmötet innebär inga ytterligare förpliktelser.

 

 

Anmälan till informationsmöte om utvecklingsprogrammet: Den vetenskapande socialarbetaren
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn

 

 

VILL DU VETA MER?

Kontakta:

Carin Sävetun
VD på Me Analytics, 0738-51 75 05, carin@meanalytics.se

Martin Lackéus
Utvecklingsledare på Me Analytics (samt även forskare på Chalmers)
0736-55 18 18 martin@meanalytics.se eller martin.lackeus@chalmers.se

 


Vi söker Fullstackutvecklare!

Vill du vara med och påverka vardagen för tusentals individer i utveckling inom skola, offentlig sektor och näringsliv – både i Sverige och globalt? Just nu letar vi på Me Analytics efter en fullstackutvecklare som vill haka på vår innovationsresa där vi skapar en vetenskaplig social media för lärande. Välkommen till ett litet och hängivet team med kontor centralt i Göteborg.

Om tjänsten

Hos Me Analytics kommer du att få arbeta tillsammans med ett erfaret team som har kunskaper inom programmering, utbildning, innovation, organisationsutveckling, media- och kommunikationsvetenskap, entreprenörskap och forskning.

Våra kunder är myndigheter, kommuner, högskolor, fristående skolkoncerner och privata företag. Flera kunder har vi arbetat med sen företaget grundades år 2014 – vi tror på långsiktiga relationer med både kunder och anställda.

Som fullstackutvecklare fyller du en mycket viktig roll i att, tillsammans med vår CTO, underhålla och vidareutveckla en redan kraftfull och användarvänlig molntjänst.

På Me Analytics vill vi att du ska utvecklas både inom ditt kompetensområde, och som människa. Du har stora möjligheter att påverka din arbetssituation och ta initiativ till hur verksamheten kan bli bättre och hur vi kan stötta våra kunder i sin utveckling.

Du erbjuds

• En arbetsplats där man månar om att skapa en bra stämning, anser att allas erfarenheter är värdefulla och där alla prestigelöst bidrar till ett gott samarbete

• En öppen och nyfiken arbetsmiljö där vi lär oss av varandra och tillsammans med våra kunder

• En arbetsplats med flexibel arbetstidsmodell som gör att du har frihet att bestämma över en del av din arbetstid så länge du har koll på dina uppgifter och möten.

Arbetsuppgifter

I din roll ingår att bidra till utvecklingen av LoopMe-systemets webbapplikationer. Som person behöver du besitta egenskaper som problemlösning, noggrannhet, självständighet och initiativtagande samt ha ett genuint intresse för programmering.

Utvecklingsteamet jobbar tätt tillsammans med övriga kollegor. Det är därför extra viktigt att du kan förklara varför du väljer att göra på ett visst sätt, att du är pedagogisk och att du delar med dig av dina kunskaper.

Kravprofil

• Ca 2 års erfarenhet av webbutveckling

• Goda kunskaper inom JavaScript

• Erfarenhet av / eller ett genuint intresse av Angular

• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat

Meriterande

• Erfarenhet av ett modernt Javascriptramverk

• Erfarenhet av Node.js och Express

• MongoDB

Ansökan

Några frågor om tjänsten? Kontakta då ansvarig rekryterare Rickard Kannerholt på rickard.kannerholt@softwareskills.se eller ring 0720 222 127.


Så når vi längre i utvecklingsarbetet

"Hur skapar vi riktigt bra insatser som gör skillnad i lärares och elevers vardag?"
"Vad skulle bli möjligt om all personal får både individuell coachning av experter digitalt samtidigt som vi stärker det kollegiala lärandet på plats?"

Detta var några av de frågeställningar som rektorerna Anna Källåker och Karolina Karlsson på Albäcksskolan i Hultsfred ställde sig när de ville ta nya grepp kring skolans kompetensutvecklingsinsatser. Hösten 2019 inledde Albäcksskolan därför en utvecklingsinsats med fokus på Kooperativt Lärande tillsammans med Niclas Fohlin och Jennie Wilson. Resultaten lät inte vänta på sig!

Idag har skolan flerårig erfarenhet av att tillämpa en ny forskningsmetodik för att säkerställa utvecklingen av det kooperativa lärandet i elevgrupperna.

I denna videoinspelning, från vårt webbinarium den 15 mars 2022, får vi träffa Anna och Karolina som berättar om sin skolans utvecklingsresa. Även Niclas Fohlin och Jennie Wilson – Sveriges absoluta experter på kooperativt lärande medverkar och bidrar med sina erfarenheter av att använda LoopMe i olika kompetensutvecklingsinsatser. Medverkande är även forskaren Martin Lackéus som beskriver den forskningsmetod som ligger till grund för att arbeta vetenskapligt med skolutveckling tillsammans med LoopMe.

Webbinariet har följande hålltider:
Del 1: Anna Källåker och Karolina Karlsson på Albäcksskolan berättar
Del 2: (ca 43 minuter in i videon), Jennie Wilson och Niclas Fohlin berättar
Del 3: (ca 1 h 14 min in i videon), Martin Lackéus beskriver forskningsmetoden "Den vetenskapande skolan"

Vill du delta på nästa webbinairum?

LoopMe's webinarier är en spännande möjlighet både för våra nuvarande och ev. blivande användare att inspireras och själv dela erfarenheter kring vetenskaplig skolutveckling. Bjud gärna med dina kollegor - ert deltagande är självklart helt kostnadsfritt!

Läs gärna mer om kommande webbinarium, workshops och onlineutbildningar genom att klicka här.


Forskarutbildning

- för lärare i skola och förskola

12 månaders handledd utbildning med Martin Lackéus

Denna utbildning ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i den uppskattade forskningsmetoden Värdeskapande Vetenskapande. Du får träna på att designa och genomföra forskningsprojekt samt att handleda grupper på ett vetenskapligt robust sätt.

Efter genomförd utbildning kan du leda din skolenhets vetenskapliga skolutveckling.

Hela utbildningen sker löpande under 12 månader, från maj - maj 2022/23 och för att kunna delta krävs att du kan avsätta minst 1 timme i veckan för din egen professionella utveckling. Det är en stor fördel om ni är 2 eller flera personer från samma förskola eller skola som deltar. Maxantal för denna utbildningsomgång är 10 personer.

Innehåll

👉 (Hybrid)träffar i Göteborg

Utbildningen omfattar 4 träffar i Göteborg* vid följande datum:

 • Torsdag den 15 september
 • Torsdag den 27 oktober
 • Torsdag den 24 november
 • Torsdag 19 januari

*Om du inte har möjlighet att närvara på plats erbjuder vi möjlighet att delta via länk.   

👉 Digitala träffar

Utbildningen omfattar 2 digitala träffar vid följande datum:

 • Torsdag den 20 april 2023
 • Torsdag den 20 juni 2023

👉 Litteratur

 • Boken: Den vetenskapande läraren – en handbok för forskning i skola och förskola (Studentlitteratur 2021)
 • En litteraturlista med utvalda forsknings- och utvecklingsartiklar

👉 Handledning

 • Handledning med läshänvisningar och uppdrag via IT-verktyget, LoopMe
 • Individuell digital återkoppling på dina reflektioner efter genomförda uppdrag
 • Stöd i att skriva en utvecklingsartikel baserad på LoopMe-data

👉 Intyg

Samtliga deltagare som har genomgått utbildningen får ett intyg via Me Analytics, samt en digital badge att visa upp på sociala medier.

 

Kostnad

5 000 kr, exkl. moms per deltagare. Reskostnader vid träffar i Göteborg tillkommer.

Obs! För att denna utbildning ska kunna genomföras krävs att alla utbildningsplatser är fyllda.

 

Missa inte denna unika möjlighet att få expertkunskap kring hur ni kan stärka skolans utvecklingskapacitet med vetenskapliga metoder.


                    

 

Anmälan till forskarutbildning!
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn

 


Öka effekten av kompetensutveckling!

Varje år investerar skolorganisationer miljonbelopp på olika kompetensutvecklingsinsatser i Sverige. Trots detta saknas många gånger en adekvat uppföljning som visar vilka effekter insatserna ger. Eller med andra ord: - Har det inneburit någon verklig skillnad för barnen eller eleverna?

I denna workshop kommer vi introducera dig till ett nytt sätt att arbeta vetenskapligt med era kompetensutvecklingsinsatser. Vår expert Christer Westlund kommer gå igenom vilka strukturella förutsättningar som behöver finnas på plats för att få långsiktiga effekter, liksom hur man arbetar praktiskt med LoopMe för att öka stödet, fördjupa dialogen och öka transparensen i processerna.

Mer information om workshopen:

Datum: 18 maj, kl. 13.00 - 15.00
Upplägg: Arrangeras digitalt
Målgrupp: Utvecklingsledare, kvalitetsansvariga, förstelärare och rektorer i förskola och skola
Pris: Helt kostnadsfritt!

Vi kommer att fokusera på följande frågeställningar:

 • Hur kan vi öka värdet av kompetensutvecklingsinsatserna?
 • Hur får vi alla medarbetare involverade i kompetensutvecklingen?
 • Hur kan vi göra korrigeringar under tiden?
 • Hur höjer vi kvaliteten i kompetensutvecklingen med ett ännu ”vassare” vetenskapligt arbetssätt?
 • Hur vet vi vilka effekter kompetensutvecklingen ger på våra barn och elever?
  I realtid och inte om två år?

Detta är en specialdesignad workshop som är anpassad till förskolans och skolans vardag.

 

Anmälan till Workshop: Öka effekten av kompetensutveckling, den 18 maj 2022 kl. 13.00 - 15.00
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn

Digitalisering stärker yrkesutbildningen

Idag släpps vår slutrapport till Skolverket där vi sammanfattar resultat och lärdomar från nära 10 års aktionsforskning och metodutveckling av yrkesutbildning, med särskilt fokus på gymnasielärlingar och på digitalt stöd vid arbetsplatsförlagt lärande.'

Det känns fantastiskt att kunna sammanfatta detta utvecklingsarbete som vi bedrivit tillsammans med 100-tal gymnasieskolor runt om i Sverige där lärlingsutbildning bedrivs. Cirka 1000 yrkeslärare, 2000 handledare och 12 000 lärlingselever har deltagit direkt eller indirekt i arbetet.

En av de slutsatser vi lyfter fram i rapporten är att digitalisering kan bidra till att stärka det så viktiga samarbetet i kärnan av yrkesutbildning mellan de tre parterna yrkeslärare, handledare och elev:

 • Tydligheten ökar när alla tre parter får bättre överblick över årets alla kurser och mål.
 • Snabb feedback uppskattas av elever som får respons från sina lärare ofta inom 24 timmar.
 • Dokumentationen stärks när allt eleven gör nedtecknas av eleven själv, och när det som diskuteras på trepartssamtalen mellan elev, handledare och lärare dokumenteras på ett och samma ställe.
 • Kommunikationen stärks när alla tre parter kan nå varandra på ett enkelt och snabbt sätt även utanför de inbokade trepartssamtalen.
 • Transparensen ökar när alla tre parterna har enkel tillgång till information och dokumentation. När elever löpande skriver ner vad de gör och lär sig så synliggörs deras lärresa, både för dem själva och för lärare och handledare.
 • Tid sparas för alla involverade när kommunikationen effektiviseras, när trepartssamtalen blir mer fokuserade och när lärare och handledare digitalt kan följa elevers lärande och allmänna situation.
 • Lärarens överblick över eleverna stärks samtidigt som antalet besök på arbetsplatsen kan minskas något.

Den sammantagna effekten blir ökad kvalitet för yrkesutbildning som företeelse. Digitalisering av yrkesutbildning behöver dock ske stegvis enligt en behovstrappa som vi utfomat. En modell för detta har tagits fram i FoU-projektet och presenteras närmare i rapporten.

Läs och ladda ner rapporten här!

 


Så skapar vi effektivare förskoleutveckling

Vad händer i organisationen när all personal på 5 olika orter utvecklar sin förskoleverksamhet synkroniserat och i sina vardagliga arbeten genom vetenskapliga arbetssätt? Detta var något som utvecklingsledarna Veronica Sülau och Jan Blomgren på Fridaskolornas egna forsknings- och utvecklingsavdelning ville undersöka.

Hösten 2020 inledde Fridaskolorna därför en utvecklingsinsats tillsammans med 90 förskolepedagoger, skolledare och förstelärare med fokus på pedagogisk dokumentation. Tillsammans tillämpar de en ny forskningsmetod som har fokus på lärares egna vetenskapande och som stöd i sitt arbete använder man även appen LoopMe. Målsättningen är att förtydliga förväntan, fördjupa dialogen och öka transparensen i processerna och därmed stärka arbetet med skolutveckling på vetenskaplig grund. Resan är bara påbörjad men flera effekter i verksamheten har redan noterats!

I denna videoinspelning, från vårt webbinarium den 27 april 2021, får vi träffa Veronica och Jan samt förskolerektor Ulrica Sjunnesson som berättar om sin spännande utvecklingsresa. Medverkande är även forskaren Martin Lackéus som beskriver den forskningsmetod som ligger till grund för att arbeta vetenskapligt med skolutveckling tillsammans med LoopMe.

Webbinariet har följande hålltider:
Del 1: (inledningsvis): Martin Lackéus beskriver forskningsmetoden "Den vetenskapande förskolan"
Del 2 (34 minuter in i videon): Fridaskolorna / Didaktikcentrum berättar

Vill du delta på nästa webbinairum?

LoopMe's webinarier är en spännande möjlighet både för våra nuvarande och ev. blivande användare att inspireras och själv dela erfarenheter kring vetenskaplig skolutveckling. Bjud gärna med dina kollegor - ert deltagande är självklart helt kostnadsfritt!

Läs gärna mer om kommande webbinarium, workshops och onlineutbildningar genom att klicka här.


Nytt samarbete med Studentlitteratur

Nu inleder vi ett fördjupat samarbete med Studentlitteratur, Sveriges ledande utbildningsförlag och en stor aktör inom fältet kompetensutveckling för skolan och förskolans anställda. Vår gemensamma målsättning är att bidra till skolutveckling på vetenskaplig grund.

Studentlitteratur har under senare år investerat och vuxit som aktör inom fältet kompetensutveckling för skolans och förskolans anställda. I olika utbildningsupplägg kombineras tjänster från företagets breda flora: böcker med teoretisk och praktisk inriktning, processutbildningar som omfattar föreläsningar, handledning och seminarier på plats och/eller digitalt och därtill den heldigitala tjänsten Förskoleforum. Nu kan förlaget erbjuda LoopMe som ytterligare ett digitalt komplement.

- Kärnan i vad vi vill åstadkomma inom fältet är att förena vetenskap med verksamhet, oavsett medium. Med detta verktyg kan man mycket bättre säkra resultat av utbildningsinsatsen och följa upp att förändring verkligen sker, säger Sigrid Ekblad, förlagschef Lärarutbildning och skolutveckling, Studentlitteratur.

Nya innehållspaket i LoopMe-biblioteket
Med samarbetet följer även möjligheter för oss att utveckla nya innehållspaket i LoopMe-biblioteket tillsammans med Studentlitteraturs populära författare. Vi kan redan nu presentera flera nytillkomna paket för förskola och skola som ett resultat av samarbetet:

 

Bok: Den vetenskapande läraren
Den forskningsmetod som ligger till grund för LoopMe-systemet är ett resultat av mångårig metodutveckling tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, lett av forskaren Martin Lackéus. Via Studentlitteratur har Martin precis gett ut en metodhandbok för forskning i skola och förskola, baserad på våra gemensamma erfarenheter av att använda LoopMe vid olika utvecklings- och följeforskningsuppdrag.

 

Workshop: Vetenskapande skola
Via Studentlitteratur kan du som arbetar med praktiskt utvecklingsarbete i skola och förskola även boka en föreläsningsworkshop med Martin Lackéus. Utbildningen ger ett flertal konkreta arbetssätt som underlättar arbetet med vetenskap och beprövad erfarenhet på en skola eller på huvudmannanivå. Deltagarna får också med sig en vision och målbild kring olika positiva effekter som kommer med en skola på vetenskaplig grund.

 

- Tillsammans med Studentlitteratur kommer vi kunna hjälpa många fler lärare, och även föreläsare och författare, att dra nytta av vår metodinnovation, säger Martin Lackèus. Verksamma i skolan kommer kunna följa skollagens krav på vetenskaplighet på ett enklare sätt. De som kompetensutvecklar kan följa resultaten av sina insatser, vilket ger feedback för förbättring, säger Martin Lackéus, som idag även arbetar deltid som utvecklingsledare på Me Analytics AB/LoopMe

 

Se vår video om LoopMe för skolutveckling på vetenskaplig grund: