Testa LoopMe ihop med kollegor

Ett bra sätt att testa LoopMe med en eller flera kollegor är att välja ett paket som du tycker verkar intressant och starta en ny grupp med just det paketinnehållet. Sedan bjuder du in dina kollegor till den här gruppen. Be dem låtsas ha slutfört olika uppdrag och reflektera sedan över deras "insikter". Här är några instruktioner från vårt supportcenter för detta:

Skapa er första LoopMe-grupp (För ledare/chefer)

Söker du hjälp gällande något annat?

 


Skapa en ny grupp

I supportcentret finns det några olika artiklar som visar hur du startar en egen grupp. I avsnittet "Komma igång" i vårt supportcenter hittar du följande inlägg:

Skapa skolans första LoopMe-grupp (För lärare)

Skapa ytterligare en grupp på skolan (För lärare)

Skapa er första LoopMe-grupp (För ledare/chefer)

Och i avsnittet "Använda LoopMe" i vårt supportcenter hittar du också följande inlägg:

Dina grupper på LoopMe-webben

Söker du hjälp gällande något annat?


Bjuda in dina loopare

När du har skapat en grupp i LoopMe med lite innehåll är det dags att bjuda in personer som ska genomföra uppdragen du har förberett för dem. Här är två artiklar från vårt supportcenter om hur du gör detta:

Introducera LoopMe för elever/studenter

Introducera LoopMe för dina medarbetare

Söker du hjälp gällande något annat?