Inspirationswebbinarium: 12 januari

Välkommen på webbinarium om förskolors vetenskapliga lärande

Tid: Onsdag den 12 januari 2022, kl. 14.00 – 16.00

Vill du veta att de utvecklingsinsatser du satsar på ger effekter i personalens lärande och i verksamhetens kvalitet? Så klart att du vill - att ha koll på vilka insatser som ger bäst resultat är givetvis en central fråga för dig som leder förskolans verksamhet.

Biträdande rektor Cecilia Jönson i Åstorps kommun har börjat tillämpa nya vetenskapliga arbetssätt för att arbeta systematiskt och transparent med de utvecklingsinsatser som genomförs inom förskolan. Målsättningen är att förtydliga förväntan, fördjupa dialogen och öka transparensen i processerna och därmed stärka arbetet med skolutveckling på vetenskaplig grund. Två år har gått - effekterna och insikterna är många!

Under det här webbinariet får vi träffa Cecilia och hennes medarbetare som berättar om sin spännande utvecklingsresa. Medverkande är även vår utvecklingsledare Martin Lackéus som kommer de beskriva den forskningsmetod som ligger till grund för att arbeta vetenskapligt med skolutveckling tillsammans med LoopMe. Metoden är även beskriven i Martins nyutgivna bok ”Den vetenskapande läraren”.

Vi får bland annat ta del av Martin, Cecilia och hennes medarbetares insikter kring:

  • Hur man i praktiken skapar en förtroendefull utvecklande dialog med varje medarbetare utan att drunkna i informationsflödet
  • Vilka misstag man gjorde i början och lärdomarna från det
  • Hur man skapar en gemensam forskningskultur i en organisation som håller över tid

 


Onlinekurser: Närvarohantering

Att hantera närvaro via LoopMe har plötsligt blivit både enklare och säkrare. Närvaromodulen i LoopMe kan adderas som extra tillägg på skolans konto.
I kursen går vi igenom de funktioner i LoopMe som enbart finns i denna tilläggsmodul.

Obs! Kursen förutsätter att du redan är insatt i LoopMe-systemets övriga funktioner. 

Pris: Gratis
Längd: 90 minuter
Språk: Svenska

Vi erbjuder denna kurs följande datum:


Onlinekurser: Grunderna i LoopMe

Nu kan du som är ledare/chef gå en interaktiv onlinekurs tillsammans med oss. Du kommer få tips och inspiration för hur du kan använda LoopMe framgångsrikt tillsammans med dina medarbetare för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet, en kompetensutvecklingsinsats, eller andra utvecklingsprocesser du leder i din organisation.

Pris: Gratis
Längd: 90 minuter
Språk: Svenska

Vi erbjuder denna kurs följande datum:

 


Onlinekurser: Grunderna i LoopMe

Nu kan du som är yrkeslärare gå en interaktiv onlinekurs tillsammans med oss. Du kommer få tips och inspiration för hur du kan använda LoopMe framgångsrikt tillsammans med dina elever och deras handledare.

Pris: Gratis
Längd: 90 minuter
Språk: Svenska

Vi erbjuder denna kurs följande datum: 


Gratis onlinekurser: Närvarohantering

Att hantera närvaro via LoopMe har plötsligt blivit både enklare och säkrare. Närvaromodulen i LoopMe kan adderas som extra tillägg på skolans konto.
I kursen går vi igenom de funktioner i LoopMe som enbart finns i denna tilläggsmodul.

Obs! Kursen förutsätter att du redan är insatt i LoopMe-systemets övriga funktioner. 

Pris: Gratis
Längd: 90 minuter
Språk: Svenska

Vi erbjuder denna kurs följande datum: